Do pobrania

KARTA CHARAKTERYSTYKI – mieszanka betonowa, mieszanka cementowo-piaskowa

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych