Do pobrania

KARTA CHARAKTERYSTYKI – mieszanka betonowa, mieszanka cementowo-piaskowa, zaprawa

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych